Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-01-2.6740.1.1457.2019.SPI

"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym dwupoziomowym wraz z wewnętrzną instalacją wodną, kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, oddymiania garażu, centralnego ogrzewania i c.w.u., elektryczną, oświetleniową, siły i gniazd wtykowych, odgromową, uziemienia, wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej na zewnątrz budynku wraz z oświetleniem terenu, śmietnikiem wbudowanym, wraz z budową wewnętrznego układu komunikacyjnego z zewnętrznymi miejscami postojowymi, murów oporowych oraz zagospodarowaniem terenu działek nr: 143/4, 143/12, 143/14, 143/21, 143/22, 144/5, 144/8, 145/6, 145/9, 145/10, obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza"

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                         Kraków, dnia 18.02.2020 r.

 

AU-01-2.6740.1.1457.2019.SPI

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania znak: AU-01-2.6740.1.1457.2019.SPI w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym dwupoziomowym wraz z wewnętrzną instalacją wodną, kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, oddymiania garażu, centralnego ogrzewania i c.w.u., elektryczną, oświetleniową, siły i gniazd wtykowych, odgromową, uziemienia, wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej na zewnątrz budynku wraz z oświetleniem terenu, śmietnikiem wbudowanym, wraz z budową wewnętrznego układu komunikacyjnego z zewnętrznymi miejscami postojowymi, murów oporowych oraz zagospodarowaniem terenu działek nr: 143/4, 143/12, 143/14, 143/21, 143/22, 144/5, 144/8, 145/6, 145/9, 145/10, obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza" o przekazaniu w dniu 18.02.2020 r. całości akt sprawy do Wojewody Małopolskiego  w związku z odwołaniami stron postępowania od decyzji  Nr 53/6740.1/2020 z dnia 13.01.2020 r. znak: AU-01-2.6740.1.1457.2019.SPI.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 18.02.2020 r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA LESZCZYŃSKA
Data wytworzenia:
2020-02-18
Data publikacji:
2020-02-18
Data aktualizacji:
2020-02-18