Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rydlówka w Krakowie, budowa sieci gazowej wraz z rozbiórką istniejącej sieci i instalacji zewnętrznej gazowej na dz. nr 17/4, 18/4, 19/4, 20/3, 20/4, 21, 22, 290/2 obr. 30 j. ewid. Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.262.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr 290/2 obr. 30 j. ewid. Podgórze wraz z rozbiórką istniejącej sieci i instalacji zewnętrznej gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 17/4, 18/4, 19/4, 20/3, 20/4, 21, 22, 290/2 obr. 30 j. ewid. Podgórze – Kraków ul. Rydlówka

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA PALICHLEB
Data wytworzenia:
2020-02-17
Data publikacji:
2020-02-17
Data aktualizacji:
2020-02-17