Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Jasełkowa w Krakowie, rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 191/2, 33/11 obr. 15 Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.260.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jasełkowej w Krakowie na dz. nr 191/2, 33/11 obr. 15 j. ewid. Nowa Huta.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2020-02-13
Data publikacji:
2020-02-13
Data aktualizacji:
2020-02-13