Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 7/6743.7/2020/ ul. Laurowa /dz. nr 12/11, 18/7, 75 obr. 37 j. ewid. Podgórze

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.248.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu 10.02.2020 r., Decyzją Nr 7/6743.7/2020 wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia: "Rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 12/11, 18/7, 75 obr. 37 j. ewid. Podgórze - Kraków ul. Laurowa"

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA PALICHLEB
Data wytworzenia:
2020-02-12
Data publikacji:
2020-02-12
Data aktualizacji:
2020-02-12