Dokument archiwalny
 wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, został podany do publicznej wiadomości w dniach od 13.02.2020 r. do 04.03.2020 r. wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r., obejmujący część działki nr 9/4, obr. 53 – Śródmieście, przy al. Powstania Warszawskiego, cel: użytkowanie terenu jako plac zabaw dla dzieci oraz otaczający go plac żwirowy, a także teren pod blaszany śmietnik – w celu wykorzystywania w związku z prowadzoną działalność statutową polegającą na opiece, wychowaniu i wspomaganiu rozwoju dzieci, 1 pozycja na wykazie.

 

 

 

wykaz nieruchomości

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA GRELA
Data wytworzenia:
2020-02-12
Data publikacji:
2020-02-12
Data aktualizacji:
2020-02-12