Dokument archiwalny
 wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 13.02.2020 r. do 04.03.2020 r. wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

 

1. działkę nr 527, obręb 39-Nowa Huta, na cel zieleń przydomowa i część działki nr 287, obręb 39 – Nowa Huta na cel dojście i droga dojazdowa do posesji, ul. Truskawkowa, 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 62/1, obręb 40-Podgórze, na cel handel i dojście do obiektu (droga dojazdowa), ul. Batalionów Chłopskich, 1 pozycja na wykazie,

3. część działki nr 131/3, obręb 42-Krowodrza, na cele: wejście do obiektu, obsługa komunikacyjna obiektu (droga dojazdowa), zieleń (rolniczy do 1000 m2), 1 pozycja na wykazie,

4. część działki nr 123/11, obręb 8-Nowa Huta, na cel: handel, ul. Mikołajczyka, 1 pozycja na wykazie,

5. część działki nr 106/20, obręb 8-Nowa Huta, na cele: handel/usługi/gastronomia i dojście do obiektu, ul. Dunikowskiego, 1 pozycja na wykazie,

6. działkę nr 344/1 i działkę 344/2, obręb 21-Podgórze, na cel zieleń przydomowa, ul. Kormoranów, 1 pozycja na wykazie.

 

Wykazy nieruchomości

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA GRELA
Data wytworzenia:
2020-02-12
Data publikacji:
2020-02-12
Data aktualizacji:
2020-02-12