Podsumowanie Programu „Krakowski program małej retencji wód opadowych” za rok 2019

Podsumowanie Programu „Krakowski program małej retencji wód opadowych” za 2019 rok – zgodnie z § 10 Uchwały Nr LXXX/1223/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013r. ze zm.

 

  1. Liczba złożonych wniosków: 155 (3 wnioski nierozpatrzone z uwagi na brak środków finansowych, 5 wycofanych wniosków).
  2. Liczba odrzuconych wniosków: 0.
  3. Liczba zakwalifikowanych wniosków: 147.
  4. Wysokość udzielonych dotacji na realizację zadań objętych Programem: 
    wg rozliczonych wniosków 529 038,52 zł.
  5. Liczba wykonanych (zamontowanych) systemów deszczowych: 111.

 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2020-02-11
Data publikacji:
2020-02-11
Data aktualizacji:
2020-02-11