Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 8/6743.6/2020/ ul. Wadowska, dz. nr 82/4, 82/3 OBR. 17, jedn. ewid. Nowa Huta, 255, Obr. 16, jedn. ewid. Nowa Huta

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.464.2019.EŚW

 

 

 

Na podstawie art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu 11.02.2020 r., decyzją Nr 8/6743.6/2020 wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia: budowy odcinka wodociągu i przyłącza wody do budynku jednorodzinnego na działkach nr 82/4, 82/3 obr. 17, jedn. ewid. Nowa Huta, 255, obr. 16, jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Wadowskiej w Krakowie

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ŚWIĘCKA
Data wytworzenia:
2020-02-11
Data publikacji:
2020-02-11
Data aktualizacji:
2020-02-11