Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej o średnicy dn100mm oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy dn300mm w rejonie ul. Piotra Borowego w Krakowie na terenie działek 580/9, 37/9, 36/17, 722/1, 36/15, 37/10, 37/8, 722/4, 722/5, 580/7, 807 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.534.2019.EŚW

 

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej o średnicy dn100mm żel. sfer. i długości l=176 m oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy dn300mm kam. i długości l=78m w rejonie ul. Piotra Borowego w Krakowie na terenie działek 580/9, 37/9, 36/17, 722/1, 36/15, 37/10, 37/8, 722/4, 722/5, 580/7, 807 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ŚWIĘCKA
Data wytworzenia:
2020-02-10
Data publikacji:
2020-02-10
Data aktualizacji:
2020-02-10