Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 668 obr.4 Śródmieście, przy ul. Ułanów w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.535.2019.EŚW

 

 

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 668 obr. 4 Śródmieście, przy ul. Ułanów w Krakowie

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ŚWIĘCKA
Data wytworzenia:
2020-02-10
Data publikacji:
2020-02-10
Data aktualizacji:
2020-02-10