Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 594/11 obr. 49 Podgórze przy ul. Malborskiej w Krakowie"


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2020-02-07
Data publikacji:
2020-02-07
Data aktualizacji:
2020-02-07