Dokument archiwalny
Obwieszczenie ws. AU-01-1.6740.1.2664.2018.JPO

Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, grzewczą c.o., z zagospodarowaniem terenu obejmującym: miejsca postojowe, drogę dojazdową, chodniki, tarasy i schody na gruncie i mury oporowe, z budową instalacji zewnętrznych: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, kanalizacji deszczowej wraz ze szczelnym zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe z rozbiórką kolidujących z inwestycją: dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych o nr 51 i 51A, obiektów gospodarczych, fragmentów murów oporowych, tarasu, schodów i ogrodzenia, przyłącza wodnego, przyłączy gazowych i instalacji zewnętrznej: wodnej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej – na działkach nr 43/4, 43/5, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10 obr. 30 Krowodrza i budową zjazdu z działki drogowej nr 200 na działkę nr 43/4 obręb jw. przy ul. Dożynkowej w Krakowie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                Kraków, dnia 7.02.2020 r.

 

AU-01.1.6740.1.2664.2018.JPO

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o przesłaniu do Wojewody Małopolskiego odwołania strony postępowania od decyzji z dnia 26.11.2019 r. nr 2313/6740.1/2019 znak AU-01.1.6740.1.2664.2018.JPO dotyczącej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, grzewczą c.o., z zagospodarowaniem terenu obejmującym: miejsca postojowe, drogę dojazdową, chodniki, tarasy i schody na gruncie i mury oporowe, z budową instalacji zewnętrznych: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, kanalizacji deszczowej wraz ze szczelnym zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe z rozbiórką kolidujących z inwestycją: dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych o nr 51 i 51A, obiektów gospodarczych, fragmentów murów oporowych, tarasu, schodów i ogrodzenia, przyłącza wodnego, przyłączy gazowych i instalacji zewnętrznej: wodnej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej – na działkach nr 43/4, 43/5, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10 obr. 30 Krowodrza i budową zjazdu z działki drogowej nr 200 na działkę nr 43/4 obręb jw. przy ul. Dożynkowej w Krakowie”.

 

Z treścią niniejszego zawiadomienia, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22 w Krakowie.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 7.02.2020 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA DYBEK
Data wytworzenia:
2020-02-07
Data publikacji:
2020-02-07
Data aktualizacji:
2020-02-07