Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „II Krakowski Parlament Młodzieży”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego "II Krakowski Parlament Młodzieży" przez Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków". 

 

 

 Uwagi do oferty można zgłaszać do 13 lutego 2020 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Młodzieży, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. 16 lub drogą elektroniczną na adres: mlodziez@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

 

W załączeniu:

 

OFERTA

 

• FORMULARZ

 

• ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA OŻÓG
Data wytworzenia:
2020-02-06
Data publikacji:
2020-02-06
Data aktualizacji:
2020-02-06