Dokument archiwalny
ds. AU-02-2.6730.2.56.2019.MCU

„Nadbudowa o jedno piętro i poddasze mieszkalne budynków nr 17,19,21 wraz z rozbudową budynku nr 17, budowa lukarn i okien połaciowych od strony elewacji frontowych i tylnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łobzowskiej na działkach nr 187, 187/6 obr.119 Śródmieście w Krakowie”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-2-6730.2.56.2019.MCU                                                                                                   Kraków, dnia 06.02.2020r.

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 05.02.2020r. postanowienia na podstawie art. 36 w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa, Prezydent Miasta Krakowa – Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa zawiadamia, że postępowanie znak AU-02-2.6730.2.56.2019.MCU w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Nadbudowa o jedno piętro i poddasze mieszkalne budynków nr 17,19,21 wraz z rozbudową budynku nr 17, budowa lukarn i okien połaciowych od strony elewacji frontowych i tylnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łobzowskiej na działkach nr 187, 187/6 obr.119 Śródmieście w Krakowie”, nie może zostać załatwione w terminie.

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 06.02.2020r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2020-02-06
Data publikacji:
2020-02-06
Data aktualizacji:
2020-02-06