Dokument archiwalny
 wykaz części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do oddania w użyczenie

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, został podany do publicznej wiadomości w dniach od 6.02.2020 r. do 26.02.2020 r. wykaz części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 2 lat od dnia 01.01.2020 r., obejmujący część działki nr 48, obr. 45 – Nowa Huta, os. Szkolne, zabudowaną w części murowanym tarasem i murowaną przybudówką (dawną harcówką), w celu przeprowadzenia remontu tarasu, 1 pozycja na wykazie.

 

wykaz


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA KALĘBA-WĘDZINA
Data wytworzenia:
2020-02-05
Data publikacji:
2020-02-05
Data aktualizacji:
2020-02-05