Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-02-4.6730.2.919.2019.APŁ

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wielostanowiskowym na działkach nr 429/4, 429/3, 429/2, 429/1 obr. 63 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną, naziemnymi miejscami postojowymi, komunikacją wewnętrzną, zagospodarowaniem terenu i przebudową zjazdu na działkach nr 429/1, 429/2, 429/3, 429/4, 429/5, 266/2, 249/4, 249/12, 277/10, 211/1, 212/4, 212/9, 212/5, 212/12, 277/14 obr. jw.,  przy ulicy Jakuba Bojki i Marii i Bolesława Wysłouchów w Krakowie.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                    

AU-02-4.6730.2.919.2019.APŁ                                                               Kraków, 03.02.2020 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 03.02.2020 r. Postanowienia znak AU-02-4.6730.2.919.2019.APŁ o dopuszczeniu Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody do udziału w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wielostanowiskowym na działkach nr 429/4, 429/3, 429/2, 429/1 obr. 63 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną, naziemnymi miejscami postojowymi, komunikacją wewnętrzną, zagospodarowaniem terenu i przebudową zjazdu na działkach nr 429/1, 429/2, 429/3, 429/4, 429/5, 266/2, 249/4, 249/12, 277/10, 211/1, 212/4, 212/9, 212/5, 212/12, 277/14 obr. jw.,  przy ulicy Jakuba Bojki i Marii i Bolesława Wysłouchów w Krakowie”.

 

Na powyższe Postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Z treścią ww. Postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 03.02.2020 r.


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANETA PŁOSKONKA
Data wytworzenia:
2020-02-03
Data publikacji:
2020-02-03
Data aktualizacji:
2020-02-03