Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Jasińskiego w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr 1001/3, 480/1, 480/2 obr. 53 j. ewid. Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.7.2020.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr 1001/3, 480/1, 480/2 obr. 53 j. ewid. Podgórze - Kraków ul. Jasińskiego

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA PALICHLEB
Data wytworzenia:
2020-01-31
Data publikacji:
2020-01-31
Data aktualizacji:
2020-01-31