Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Nr 11/6740.4/2019 z 23.04.2019 r., znak: AU-01-3.6740.4.328.2018.BUR

„Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie, od skrzyżowania z ul. Bystronia do skrzyżowania z ul. Wadowską”

AU-01-3.6740.4.28.2018.BUR

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Krakowa

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji

Nr 11/6740.4/2019 z 23.04.2019 r., znak: AU-01-3.6740.4.328.2018.BUR,

 

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia że, zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej dla decyzji Nr 11/6740.4/2019 z 23.04.2019 r., znak: AU-01-3.6740.4.328.2018.BUR, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie, od skrzyżowania z ul. Bystronia do skrzyżowania z ul. Wadowską”

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godzinach przyjęć: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 11.00 – 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia.

 

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od ukazania się w prasie obwieszczenia o wydaniu postanowienia.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2020-01-30
Data publikacji:
2020-01-30
Data aktualizacji:
2020-01-30