informacja o braku wniesienia sprzeciwu do ROZBUDOWY SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA W KRAKOWIE NA DZ. NR 495/9 OBR. 5 ŚRÓDMIEŚCIE PRZY UL. CYSTERSÓW

informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.259.2019.IRE

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru ROZBUDOWY SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA W KRAKOWIE NA DZ. NR 495/9 OBR. 5 ŚRÓDMIEŚCIE PRZY UL. CYSTERSÓW.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2020-01-29
Data publikacji:
2020-01-29
Data aktualizacji:
2020-01-29