Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 3/6743.7/2020/ ul. Ptaszyckiego /dz. nr 593, 780, 781, 782 obr. 46 j. ewid. Nowa Huta, 81 oraz 82/2 obr. 47 j. ewid. Nowa Huta

Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

AU-01-6.6743.7.238.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu 15.01.2020 r., Decyzją Nr 3/6743.7/2020 wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia: "Rozbudowy sieci gazowej ś/c <0,5 MPa na dz. nr 593, 780, 781, 782 obr. 46 j. ewid. Nowa Huta, 81 obr. 47 j. ewid. Nowa Huta, oraz przyłącza gazowego na dz. nr 781 obr. 46 j. ewid. Nowa Huta, 82/2 obr. 47 j. ewid. Nowa Huta do ZRP na ścianie budynku dla budynku jednorodzinnego na dz. nr 82/2 obr. 47 j. ewid. Nowa Huta - Kraków ul. Ptaszyckiego"

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA PALICHLEB
Data wytworzenia:
2020-01-27
Data publikacji:
2020-01-27
Data aktualizacji:
2020-01-27