Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej na dz. 1/163, 1/165, 1/169, 1/167 obr. 52, jedn. ewid. Nowa Huta oraz na dz. 41/53, 473, 41/79, 41/52 obr. 16, jedn. ewid. Śródmieście przy ul. Dąbskiej w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.494.2019.EŚW

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej na dz. 1/163, 1/165, 1/169, 1/167 obr. 52, jedn. ewid. Nowa Huta oraz na dz. 41/53, 473, 41/79, 41/52 obr. 16, jedn. ewid. Śródmieście przy ul. Dąbskiej w Krakowie

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ŚWIĘCKA
Data wytworzenia:
2020-01-27
Data publikacji:
2020-01-27
Data aktualizacji:
2020-01-27