Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2020/2/1 Słomniki ul. Kolejowa 3

1. Adres lokalu: SŁOMNIKI, OS. KOLEJOWA 3

2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA CYWILNOPRAWNA

3. Własność budynku: GMINA SŁOMNIKI

4. Wielkość i struktura mieszkania:

2 POK. Z KUCHNIĄ

POW. UŻYTKOWA – 48,88 m2

KONDYGNACJA – II

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, KANALIZACYJNA, ELEKTR., ŁAZIENKA,

 

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY

7. Wysokość opłat czynszowych i funduszu remontowego: 168,52 zł + 137,82 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: 40 m2 2 pokoje z kuchnią

- Wyposażenie techniczne: standardowe

- Lokalizacja: Kraków

- Inne:

9. Data złożenia oferty: 21.01.2020 r.

OFERENT NIE JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

 

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANDRZEJ POZNAŃSKI - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA MACHEJEK
Data wytworzenia:
2020-01-27
Data publikacji:
2020-01-27
Data aktualizacji:
2020-01-27