Dokument archiwalny
wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kurczaba, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 w okresie od 23.01.2020 r. do 12.02.2020 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków oznaczonej jako:

 

  • zabudowana działka ewidencyjna nr 308/62 o pow. 40 m2, obręb 55 jednostka ewidencyjna Podgórze, położona przy ul. Kurczaba, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

wykaz nieruchomości

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ DOMAŃSKI
Data wytworzenia:
2020-01-21
Data publikacji:
2020-01-21
Data aktualizacji:
2020-01-21