Dokument archiwalny
wykaz dzierżawa

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego – został podany do publicznej wiadomości od dnia 27.01.2020 r. do dnia 16.02.2020 r. wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3422/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. dotyczący części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 330, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na cel: ogródek działkowy

nr 102.

 

wykaz


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA GĄTARSKA-KRUCZEK
Data wytworzenia:
2020-01-21
Data publikacji:
2020-01-21
Data aktualizacji:
2020-01-27