Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Puchar Polski w Goalball 2020”

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 stycznia 2020 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Kraków, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. 12 lub drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

Oferta

Formularz


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOŻENA OPACH
Data wytworzenia:
2020-01-21
Data publikacji:
2020-01-21
Data aktualizacji:
2020-01-21