Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Mikołaja Gerlaha w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej ś/c na dz. 290/3, 290/4 obr. 4 Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.250.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci gazowej ś/c <0,5mpa na dz. nr 290/3, 290/4 obr. 4 Nowa Huta dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kraków ul. Mikołaja Gerlaha 12A dz. 290/4 obr. 0004 Nowa Huta.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2020-01-17
Data publikacji:
2020-01-17
Data aktualizacji:
2020-01-17