informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy dn 250mm w ul. Wiązowej w Krakowie i drodze bocznej w rejonie budynków 11A-13 na odcinku S7-S7.3 w Krakowie (etap 2), prowadzonej po działkach nr 310/13, 310/20 obr. 28 Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

znak sprawy: AU-01-6.6743.6.22.2020.PSZ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy dn 250mm w ul. Wiązowej w Krakowie  i drodze bocznej w rejonie budynków 11A-13 na odcinku S7-S7.3 w Krakowie (etap 2), prowadzonej po działkach nr 310/13, 310/20 obr. 28 Nowa Huta

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA SZUMIEC
Data wytworzenia:
2020-01-17
Data publikacji:
2020-01-17
Data aktualizacji:
2020-01-17