Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowa sieci kanalizacyjnej na dz. nr 336, 337, 51 obr. 58 Nowa Huta przy ul. Kmicica w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.246.2019.EŚW

 

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci kanalizacyjnej na dz. nr 336, 337, 51 obr. 58 Nowa Huta przy ul. Kmicica w Krakowie

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ŚWIĘCKA
Data wytworzenia:
2020-01-14
Data publikacji:
2020-01-14
Data aktualizacji:
2020-01-14