Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowa sieci wodociągowej DN100 odcinek W1-W2 przy ul. Truszkowskiego w Krakowie, na dz. nr 523, 98/8 obr. 40 jedn. ewid. Krowodrza

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.3.2020.APS

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci wodociągowej DN100 odcinek W1-W2 przy ul. Truszkowskiego w Krakowie, na dz. nr 523, 98/8 obr. 40 jedn. ewid. Krowodrza

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2020-01-14
Data publikacji:
2020-01-14
Data aktualizacji:
2020-01-14