Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rydla w Krakowie, rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 167/88, 167/90, 167/92 obr. 2 jedn. ewid. Krowodrza

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.204.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 167/88, 167/90, 167/92 obr. 2 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Rydla w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2020-01-13
Data publikacji:
2020-01-13
Data aktualizacji:
2020-01-13