Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej oraz przyłączy gazu średniego ciśnienia do ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w Krakowie przy ul. Gaik, dz.nr 760/1,760/2,760/3,760/4 obr.24 Krowodrza

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.545.2019.APS

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej oraz przyłączy gazu średniego ciśnienia do ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w Krakowie przy ul.Gaik, dz.nr 760/1,760/2,760/3,760/4 obr.24 Krowodrza

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2020-01-09
Data publikacji:
2020-01-09
Data aktualizacji:
2020-01-09