Dokument archiwalny
Obwieszczenie ws. AU-01-1.6740.1.1483.2019.ERM

budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wod.-kan., ogrzewczą, c.o., stacja wymienników ciepła, wentylacja i klimatyzacja) oraz zagospodarowanie terenu na dz. nr 103/2, 103/17, 104/2, obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza wraz z budową zjazdu z działki nr 303, obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza na dz. nr 103/2, przy ul. Składowej w Krakowie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                               Kraków, dnia 3 stycznia 2020r.

 

AU-01.1.6740.1.1483.2019.ERM

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o przesłaniu do Wojewody Małopolskiego kolejnego odwołania strony postępowania od decyzji z dnia 27 listopada 2019r. nr 2317/6740.1/20189 znak AU-01.1.6740.1.1483.2019.ERM dotyczącej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wod.-kan., ogrzewczą, c.o., stacja wymienników ciepła, wentylacja i klimatyzacja) oraz zagospodarowanie terenu na dz. nr 103/2, 103/17, 104/2, obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza wraz z budową zjazdu z działki nr 303, obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza na dz. nr 103/2, przy ul. Składowej w Krakowie”.

 

Z treścią niniejszego zawiadomienia, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22 w Krakowie.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 8 stycznia 2020 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA DYBEK
Data wytworzenia:
2020-01-08
Data publikacji:
2020-01-08
Data aktualizacji:
2020-01-08