Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową i rozbudową gazociągu średniego ciśnienia i budową sieci wodociągowej na działkach nr 493, 489, 494, 25/3, 25/9, 30/9, 491, 197, 196/1, 47/6, 196/2 obr. 31 Nowa Huta przy ul. Bartniczej w Krakowie"


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2020-01-03
Data publikacji:
2020-01-03
Data aktualizacji:
2020-01-03