Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Al. Pokoju w Krakowie, budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na dz. nr 9/14, 9/16, 9/17, 9/18, obr. 54, jedn. ewid. Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.295.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej o średnicy 2xDN125 o długości 2xL=26,4m oraz DN100 o długości 2xL=68,3m oraz DN65 o długości 2xL=3,6m w rejonie Al. Pokoju na dz. nr 9/14, 9/16, 9/17, 9/18, obr. 54, jedn. ewid. Nowa Huta.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2019-12-31
Data publikacji:
2019-12-31
Data aktualizacji:
2019-12-31