Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem na działkach nr 544/19, 259/6, 259/7, 259/8, 263, 261 i 260/1, obr. 13, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Limanowskiego w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.425.2019.EŚW

 

 

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr 544/19, 259/6, 259/7, 259/8, 263, 261 i 260/1, obr. 13, jednostka ewidencyjna Podgórze wraz z przyłączem ciepłowniczym na działce nr 260/1, obręb 13, jednostka ewidencyjna Podgórze do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażem podziemnym na działkach 260/1 i 260/2 obr. 13, Podgórze  przy ul. Limanowskiego 37 w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ŚWIĘCKA
Data wytworzenia:
2019-12-31
Data publikacji:
2019-12-31
Data aktualizacji:
2019-12-31