Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dn250, odcinek S0-S4, na dz. nr 523, 98/8 obr. 40 Krowodrza przy ul. Truszkowskiego w Krakowie,

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

 

AU-01-6.6743.7.240.2019.PSZ

 

Na podstawie art. 30a pkt 2  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu 27.12.2019 r., decyzją Nr 31/6743.7/2019, wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia: rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dn250, odcinek S0-S4, na dz. nr 523, 98/8 obr. 40 Krowodrza przy ul. Truszkowskiego w Krakowie,

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA SZUMIEC
Data wytworzenia:
2019-12-27
Data publikacji:
2019-12-27
Data aktualizacji:
2020-02-20