Dokument archiwalny
ds AU-02-2.6730.2.221.2019.KKŁ

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego lokalu użytkowego znajdującego się w piwnicy budynku mieszkalno-usługowego przy ul. św. Filipa 6 na lokal o przeznaczeniu usługowo-biurowym, spełniającym potrzeby strzelnicy wraz z zapleczem biurowym oraz częścią bufetową ul. św. Filipa 6 w Krakowie, na działce nr 3 obr. 120 Śródmieście

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 20.12.2019r.

 

AU-02-2.6730.2.221.2019.KKŁ

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, iż z uwagi na odwołanie od decyzji nr AU-2/6730.2/919/2019 z dnia 04.11.2019 r., znak sprawy AU-02-2.6730.2.221.2019.KKŁ , w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą pn.: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego lokalu użytkowego znajdującego się w piwnicy budynku mieszkalno-usługowego przy ul. św. Filipa 6 na lokal o przeznaczeniu usługowo-biurowym, spełniającym potrzeby strzelnicy wraz z zapleczem biurowym oraz częścią bufetową ul. św. Filipa 6 w Krakowie, na działce nr 3 obr. 120 Śródmieście” akta sprawy zostały przekazane w dniu 20.12.2019r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego , ul. Lea 10

30-048 Kraków

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 20.12.2019r.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca:
KATARZYNA KIELIAN-ŁABĘCKA
Data wytworzenia:
2019-12-20
Data publikacji:
2019-12-20
Data aktualizacji:
2019-12-20