Dokument archiwalny
Informacja z zakresu planowania przestrzennego

W dniu 18 grudnia 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "BAGRY" i "STRZELNICA - SIKORNIK" - uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


 

Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2019-12-19
Data publikacji:
2019-12-19
Data aktualizacji:
2019-12-19