Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Przebudowa i rozbudowa budynku Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego wraz z budową naziemnych miejsc postojowych na działce nr 79/2 obr. 59 Śródmieście przy ul. Karmelickiej 41 w Krakowie"


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2019-12-19
Data publikacji:
2019-12-19
Data aktualizacji:
2019-12-19