Dokument archiwalny
Informacja z zakresu planowania przestrzennego

W dniu 4 grudnia 2019 r. Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytania projektów uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: "BAGRY""STRZELNICA - SIKORNIK" oraz podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PIASKI WIELKIE".


 

Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2019-12-06
Data publikacji:
2019-12-06
Data aktualizacji:
2019-12-06