Dokument archiwalny
Komunikat o przekroczeniu lub ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10

Okres obowiązywania: 5 i 6 grudnia 2019 r.

 

Obszar: Miasto Kraków.

 

Opis: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10 dla średniodobowej wartości stężenia wynoszącej 150 µg/m3 (Dz. U. 2019 poz. 1931), w dniu 5 grudnia 2019 roku na obszarze Miasta Krakowa.

Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10 są: emisje związane z intensywnym ruchem drogowym, szczególnymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi (brak wiatru, inwersja termiczna).

 

W dniu jutrzejszym, tj. 06.12.2019 r., prognoza przewiduje w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10 przekroczenie poziomu alarmowego na obszarze Miasta Krakowa.

 

Zalecenia działania:

Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny:

• ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,

• unikać wietrzenia pomieszczeń,

• włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,

• w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,

• śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.

 

Jednostki oświatowe i opiekuńcze m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:

• ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.

 

Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:

• przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).

 

Podmioty gospodarcze, powinny:

• czasowo wstrzymać procesy technologiczne, które powodują znaczącą emisję pyłu,

• zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,

• zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.

 

Do mieszkańców obszaru apeluje się o:

• korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem.

 

O zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, tel. 12 616 59 99, fax. 12 413 89 66, e-mail: czk@um.krakow.pl

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DARIUSZ GŁUCH
Data wytworzenia:
2019-12-05
Data publikacji:
2019-12-05
Data aktualizacji:
2019-12-05