Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 328 obr. 30 Nowa Huta, dz. nr 354, 356/9, 358/2 obr. 28 Nowa Huta przy ul. Brzeskiej w Krakowie"


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2019-12-02
Data publikacji:
2019-12-02
Data aktualizacji:
2019-12-02