Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Dybowskiego w Krakowie, budowa sieci gazowej PE DN 63 i przyłącza gazu PE DN 25 średniego ciśnienia

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.380.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej PE DN 63 i przyłącza gazu PE DN 25 średniego ciśnienia do skrzynki gazowej w linii ogrodzenia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Krakowie na dz. nr 3/2 obr. 26 Nowa Huta, dz. nr 137, 127/3 obr. 25 Nowa Huta - ul. Dybowskiego.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2019-11-22
Data publikacji:
2019-11-22
Data aktualizacji:
2019-11-22