Dokument archiwalny
Informacja z zakresu planowania przestrzennego

W dniu 20 listopada 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKOLE WISŁY" - wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (-> Odnośnik do strony planu)


 

Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2019-11-21
Data publikacji:
2019-11-21
Data aktualizacji:
2019-11-21