Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci kanalizacji sanitarnej dn250 na działkach numer 519/1, 46/8, 46/10, 46/12, 46/14, 46/6 w obrębie 40, jednostce ewidencyjnej Krowodrza w rejonie ulicy Tetmajera w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.422.2019.EŚW

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej dn250 na działkach numer 519/1, 46/8, 46/10, 46/12, 46/14, 46/6 w obrębie 40, jednostce ewidencyjnej Krowodrza w rejonie ulicy Tetmajera w Krakowie

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ŚWIĘCKA
Data wytworzenia:
2019-11-20
Data publikacji:
2019-11-20
Data aktualizacji:
2019-11-20