Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowa sieci kanalizacyjnej na dz. nr 203/3, obr. 11, Podgórze przy ul. Twardowskiego w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.186.2019.EŚW

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci kanalizacyjnej na dz. nr 203/3, obr. 11, Podgórze przy ul. Twardowskiego w Krakowie

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ŚWIĘCKA
Data wytworzenia:
2019-11-15
Data publikacji:
2019-11-15
Data aktualizacji:
2019-11-15