Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wielicka w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 515/9 I 515/6 obr. 100 j. ewid. Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.199.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 515/9 i 515/6 obr. 100 j. ewid. Podgórze - Kraków ul. Wielicka

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA PALICHLEB
Data wytworzenia:
2019-11-15
Data publikacji:
2019-11-15
Data aktualizacji:
2019-11-15