Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wadowska w Krakowie, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 255, 84/4 obr. 17 j. ewid. Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.208.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 255, 84/4 obr. 17 j. ewid. Nowa Huta - Kraków ul. Wadowska

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA PALICHLEB
Data wytworzenia:
2019-11-14
Data publikacji:
2019-11-14
Data aktualizacji:
2019-11-14