Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Strażacka w Krakowie, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na dz. nr 321, 143/10, 143/13, 141/11, 141/7 obr. 21 Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.414.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na dz. nr 321, 143/10, 143/13, 141/11, 141/7 obr. 21 Podgórze, ul Strażacka w Krakowie.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2019-11-14
Data publikacji:
2019-11-14
Data aktualizacji:
2019-11-14