Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rydlówka w Krakowie, przebudowa i budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN110 i DN250 na dz. nr 370/11, 370/9, 370/10, 370/4, 288/47 obr. 30 Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.216.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru przebudowy i budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN110 i DN250 w rejonie ulicy Rydlówka w Krakowie na dz. nr 370/11, 370/9, 370/10, 370/4, 288/47 obr. 30 Podgórze.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2019-11-14
Data publikacji:
2019-11-14
Data aktualizacji:
2019-11-14